Τι προσφέρουμε.

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίου

Ο Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ενός κτηρίου είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ αρχιτεκτονικής και μηχανικής. Περιλαμβάνει όλες τις αρχές οι οποίες μας κατευθύνουν στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός κτηρίου.

Αρχιτεκτονική

Το γραφείο αναλαμβάνει αρχιτεκτονικές μελέτες, αποκαταστάσεις, διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων  και διακοσμήσεις από το στάδιο της σύλληψης ενός έργου έως την υλοποίηση, τον οικονομικό έλεγχο και την διαχείριση του.