Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίου

sustainable

Ο Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ενός κτηρίου είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ αρχιτεκτονικής και μηχανικής. Περιλαμβάνει όλες τις αρχές οι οποίες μας κατευθύνουν στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός κτηρίου. 

Ο σχεδιασμός ξεκινάει με την ανάλυση των κλιματικών δεδομένων της περιοχής με σκοπό την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να εξετάσουμε πιθανές στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού. Ο παθητικός σχεδιασμός, γνωστός και ως βιοκλιματικός σχεδιασμός, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου, συνήθως όμως αυτό δεν είναι αρκετό.

Για την εξασφάλιση της θερμικής και οπτικής άνεσης των χρηστών είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενεργητικών συστημάτων και η βελτιστοποίησή τους έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους.

Οι δυνατότητές μας περιλαμβάνουν:

  • Κλιματική Ανάλυση 
  • Παθητικός Σχεδιασμός
  • Ηλιακή Έκθεση και Μελέτη Σκίασης
  • Θερμομόνωση Κελύφους και Ανάλυση Ρίσκου Υγρασίας
  • Δυναμική Θερμική Προσομοίωση και Μελέτη Θερμικής Άνεσης
  • Μελέτη Φυσικού Φωτισμού
  • Ενεργειακή Ανάλυση και Στρατηγική Εξοικονόμησης Υδάτων
  • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα