Αρχιτεκτονική

architecture

Το γραφείο αναλαμβάνει αρχιτεκτονικές μελέτες, αποκαταστάσεις, διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων  και διακοσμήσεις από το στάδιο της σύλληψης ενός έργου έως την υλοποίηση, τον οικονομικό έλεγχο και την διαχείριση του. Επίσης παρέχει κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών τα οποία σε συνεργασία με τους αρμόδιους προμηθευτές και τεχνίτες διασφαλίζουν το καλύτερο αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Αντιμετωπίζουμε τις εναλλαγές στην κλίμακα του κάθε έργου, από αντικείμενο, χώρο, κτήριο, έως οικιστικό σύνολο, σαν ευχάριστο παιχνίδι το οποίο πάντα υπακούει στους ίδιους κανόνες: την λειτουργικότητα, τον σεβασμό στο περιβάλλον (δομημένο ή αδόμητο), τις βιοκλιματικές αρχές και τις παραδοχές ότι ο φυσικός φωτισμός, ο προσανατολισμός και η επιλογή των υλικών επηρεάζουν καθοριστικά κάθε έργο, ώστε να καταφέρει να γεννηθεί η εμπειρία του αναπάντεχου και να δοθεί μια άλλη διάσταση στα πράγματα.

Χωρίς προσκολλήσεις σε σχεδιαστικές μορφές ,απολαμβάνουμε την διαδικασία μετάφρασης των λόγων-επιθυμιών του κάθε πελάτη σε χώρους, και αυτό αντανακλάται σε κάθε έργο. Μας ενδιαφέρει η σχέση ενός έργου με τον τόπο και τον χρόνο όπως και η φθορά του μέσα σε αυτόν

Οι κινήσεις μας υπογραμμίζονται από την σκέψη ότι τα αρχιτεκτονικά έργα γίνονται για να παραμείνουν ‘’εκεί’’,  ‘’σχεδόν για πάντα’’. Στόχος μας, η σχεδιαστική ειλικρίνεια απαλλαγμένη από περιττά στοιχεία.