Αρχιτεκτονική

Το γραφείο αναλαμβάνει αρχιτεκτονικές μελέτες, αποκαταστάσεις, διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων  και διακοσμήσεις από το στάδιο της σύλληψης ενός έργου έως την υλοποίηση, τον οικονομικό έλεγχο και την διαχείριση του. Επίσης παρέχει κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών τα οποία σε συνεργασία με τους αρμόδιους προμηθευτές και τεχνίτες διασφαλίζουν το καλύτερο αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίου

Ο Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ενός κτηρίου είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ αρχιτεκτονικής και μηχανικής. Περιλαμβάνει όλες τις αρχές οι οποίες μας κατευθύνουν στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός κτηρίου. 

H/M και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι όλα αυτά που δημιουργούν ένα ασφαλές, υγιές και άνετο περιβάλλον. Περιλαμβάνουν τον μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό εξοπλισμό που δίνει ζωή στο κτήριο: συστήματα θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, τεχνητού φωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.  

 

Η προσέγγισή μας βασίζεται σε μεθόδους και τεχνικές απαραίτητες για τον οικονομικά βιώσιμο σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων.

Παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες: